Kwaliteit en transparant

Wij zijn een full service kantoor met een brede focus gericht op het vastgoedrecht, ondernemingsrecht en familierecht.

Wij hebben zowel in nationale als in internationale juridische vraagstukken een ruime ervaring opgebouwd.
De service van ons kantoor is erop gericht om de cliënt vooruit te helpen; doorgaans wil de cliënt dat zijn vraagstuk beantwoord wordt en zijn voor hem de juridisch technische aspecten van zijn vraagstuk minder van belang. De route naar de juiste beantwoording van het vraagstuk zal door ons worden uitgezet. Vaak zullen de bestaande kaders uitkomst bieden, waar nodig zullen we nieuwe kaders creëren.

Vastgoed

Op het gebied van vastgoed zijn onze diensten gericht op het verzorgen van zowel zakelijke- als particuliere transacties, (her)financieringen en het adviseren in en (her)structureren van vastgoedportefeuilles. Ook op het gebied van splitsingen en projectontwikkeling kunt u bij ons terecht.

Ondernemingsrecht

De ondernemingsrechtpraktijk voorziet in het adviseren, opzetten of wijzigen van structuren, het begeleiden van juridische fusies en splitsingen, verzorgen van overnames en alle daartoe dienstbare handelingen.

Familierecht

Voor familierechtelijke aangelegenheden kunt u tevens bij ons terecht. Waarbij onze diensten zich richten op het adviseren in en vaststellen/wijzigen van huwelijksvoorwaarden, partnerschapsvoorwaarden, samenlevingsovereenkomsten en (levens)testamenten.

Privézaken verdienen persoonlijke aandacht

Binnen onze familierechtpraktijk wordt kennis en ervaring gecombineerd met oprechte persoonlijke aandacht.
Een waardevolle mix voor adviezen en diensten op het gebied van familierecht, erfrecht en estate planning.

Privé en zakelijk in balans

Veel mensen vragen zich af hoe bepaalde zaken geregeld zijn voor het geval zij komen te overlijden, of wat er gebeurt wanneer ze tijdens leven niet meer in staat zijn om zelf te handelen. Maar ook grote veranderingen in de privésfeer zoals samenwonen, trouwen, scheiden en de afwikkeling van nalatenschappen vragen om sluitend juridisch advies met respect voor de persoonlijke emoties en omstandigheden.

Onze kennis

Met onze uitgebreide kennis van familierecht, erfrecht en estate planning helpen we particulieren bij belangrijke kwesties. Maar ook ondernemers hebben een privéleven waarbij soms juridisch advies en handelen gewenst is. Juist vanwege onze zakelijke kennis kunnen we de privébelangen goed op elkaar afstemmen.

Ons advies

We adviseren over: samenlevingscontracten, partnerschapsvoorwaarden en huwelijksvoorwaarden, schenkingen, testamenten, estate planning, levenstestamenten, verklaringen van erfrecht en afwikkeling van nalatenschappen/vereffeningsprocedures.